Hellenic Journal of Cardiology

HJC 2015, Volume 56, Issue Suppl A

HJC 2015, Volume 56, Issue Suppl A

The Era of Transcatheter Valve Therapy. Where Are We? [PDF]
K. SPARGIAS
Transdermal Valve Department, Hygeia Hospital, Athens, Greece

Medtronic CoreValve: Achieving Optimal Outcomes [PDF]
K. STATHOGIANNIS, A. SYNETOS, K. TOUTOUZAS, G. LATSIOS, A. MASTROKOSTOPOULOS, G. TRANTALIS, C. STEFANADIS, D. TOUSOULIS
First Department of Cardiology, Hippokration Hospital, Athens Medical School, Athens, Greece

The SAPIEN-XT and SAPIEN-3 Valves: How to Implant and Obtain the Best Outcomes [PDF]
A. HALAPAS1, M. CHRISSOHERIS1, N. BOUBOULIS2, S. SKARDOUTSOS2, I. NIKOLAOU2, S. PATTAKOS2, K. SPARGIAS1
Departments of 1Transcatheter Heart Valves and 2Cardiothoracic Surgery, Hygeia Hospital, Athens, Greece

Portico™ Transcatheter Heart Valve [PDF]
A. TZIKAS1,2, M. CHRISSOHERIS2, A. HALAPAS2, K. SPARGIAS2
1Interbalkan European Medical Centre, Thessaloniki, 2Hygeia Hospital, Athens, Greece

Managing Complications in Transcatheter Aortic Valve Implantation [PDF]
M. VAVURANAKIS, D.A. VRACHATIS, G. SIASOS, K. AZNAOURIDIS, S. VAINA, C. MOLDOVAN, K. KALOGERAS, M. KARIORI, E. BEI, T.G. PAPAIOANNOU, M-A. VAVURANAKIS, A-M. KOLOKATHIS, C. STEFANADIS, D. TOUSOULIS
First Department of Cardiology, Medical School, Hippokration Hospital, National & Kapodistrian University of Athens, Greece

The Abbott Vascular MitraClip: Patient Selection and How to Obtain the Best Outcomes [PDF]
M. CHRISSOHERIS, A. HALAPAS, I. NIKOLAOU, N. BOUMBOULIS, S. PATTAKOS, K. SPARGIAS
Department of Transcatheter Heart Valves and Second Cardiothoracic Surgery Clinic, HYGEIA Hospital Athens